Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu 10 – TKB Application System 10   947 comments


Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu 10 – TKB Application System 10

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành phiên bản mới của phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu: TKB 10. Sau đây là liệt kê một số tính năng chính của phiên bản này.

1. Bổ sung chức năng gửi tin nhắn tự động

Đặc biệt từ phiên bản TKB 10, phần mềm có chức năng gửi thông tin thời khóa biểu tất cả các giáo viên và học sinh trong nhà trường thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn của điện thoại di động.

2. Bổ sung phần mềm mới: TKB Management Viewer – Phần mềm Quản lý thời khóa biểu.

Đặc biệt nhất, trong lần mở rộng này, chúng tôi đã phát triển thêm 01 module phần mềm mới có tên Phần mềm hỗ trợ quản lý thời khóa biểu – TKB Management Viewer cho phép Hiệu trưởng hay BGH nhà trường có thể quản lý toàn bộ thời khóa biểu và các hoạt động có liên quan đến thời khóa biểu trong nhà trường. Phần mềm độc lập này (với tên ngắn TKBMan)sẽ là một công cụ không thể thiếu cho ban lãnh đạo nhà trường dùng để quản lý hoạt động chung trong nhà trường.

3. Bổ sung chức năng cho phép Xóa tiết CHÀO CỜ tại từng lớp học.

Phiên bản mới TKB 10 đã bổ sung chức năng đơn giản nhưng quan trọng này. Đó là chức năng cho phép người xếp thời khóa biểu được quyền xóa 1 tiết Chào cờ tại một lớp học bất cứ lớp nào.

4. Lệnh Xếp môn thực hành

Lệnh Xếp môn thực hành được bổ sung với mục đích xếp trước một số môn học thực hành, học trong các phòng học bộ môn.

5. Giao diện tình chỉnh thời khóa biểu cho phép thực hiện các lệnh trực tiếp trên ô thời khóa biểu phòng học

Một nâng cấp quan trọng nữa của phần mềm đã nâng cấp và hoàn thiện tất cả các giao diện thời khóa biểu phòng học trong các lệnh tinh chính dữ liệu chính của phần mềm. Giờ đây người xếp thời khóa biểu có thể thao tác trực tiếp trên các thời khóa biểu phòng học tương tự như thao tác trên các thời khóa biểu lớp hay giáo viên.

6. Chức năng Show All Room

Trong phiên bản mới TKB 10 lần đầu tiên đã đưa vào 1 giao diện mới cho phép quan sát đồng thời các phòng học trong nhà trường, đó là lệnh Show All Room.

7. Đổi mới cách thể hiện các lệnh Xem nhanh thời khóa biểu lớp và giáo viên

Trong các phiên bản trước đây của phần mềm TKB, các lệnh Xem nhanh TKB lớp và giáo viên chỉ đóng vai trò 1 lệnh phụ hỗ trợ quan sát thêm các thời khóa biểu. Tính năng xem nhanh này đã được cải tiến trong TKB 10, cho phép tích hợp và đồng bộ dữ liệu với lớp và giáo viên trong các lệnh Show All, Browse Teacher hay Show All Room.

8. Chức năng chuyển đổi thời khóa biểu toàn trường

Chức năng này cho phép chuyển đổi toàn bộ TKB của tất cả các lớp và giáo viên trong nhà trường theo 2 buổi trong tuần.

9. Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpDPR/FPR

Trong phiên bản mới TKB 10, một thuật toán tinh chỉnh tối ưu nữa được đưa vào là thuật toán OpDPR/FPR. Đây là thuật toán tối ưu kết hợp cả 2 thuật toán tối ưu OpCX/OpDPR và OpFPR. Thuật toán này được đưa vào thay thế cho thuật toán DPR-1e sẽ bị loại bỏ khỏi phần mềm TKB.

10. Tính năng tích hợp với Cùng học

Đặc biệt nhất, trong lần mở rộng này, chúng tôi đã tích hợp với Cùng học. Tính năng này sẽ cho phép các nhà trường, lần đầu tiên, được phép thiết lập miễn phí Website dữ liệu thời khóa biểu cho trường mình. Website này được tích hợp ngay trên trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học (cunghoc.vn). Trên Website này đã tích hợp nhiều tính năng mạnh như quan sát thời khóa biểu, gửi dữ liệu thời khóa biểu cho từng giáo viên, lớp học trong nhà trường.

Link download http://thnt.vn/SSTORE/TKB/V10/TKB10.0_install.exe

Link Zero: https://drive.google.com/file/d/0B1uANqJ1CXYNYTRLVVMxZkdtcEU/view?usp=sharing

Chúc các bạn thành công!

tkb10

Advertisements

Posted 16/06/2016 by phamhqthanh in PM Giáo Dục

Phần mềm Soft 4 Facebook – Soft4Marketing   42 comments


Phần mềm Soft 4 Facebook – Soft4Marketing

Homepage: http://soft4marketing.com/phan-mem-nhan-tin-quang-cao-facebook.html

Tính năng của phần mềm Soft4 Facebook Marketing:
Kết bạn 5.000 – 70.000 người chỉ trong 1 tuần
Đăng thông tin quảng cáo lên tường cá nhân hoặc Group nhanh chóng, nhiều người xem
An toàn cho tài khoản sử dụng, không bị khoá tài khoản
Một tài khoản sử dụng nhiều máy, bảo hành hỗ trợ vĩnh viễn, update phần mềm miễn phí
Tìm kiếm người dùng, Fanpage, Group theo từ khoá hiệu quả, nhanh chóng
Cài đặt độ trễ gửi tin chính xác, hiệu quả.
Cài đặt nhiều tài khoản cùng lúc trên phần mềm
Xuất – Nhập dữ liệu tự động, báo cáo cụ thể, chính xác
Tính năng nổi bật:
Một tài khoản sử dụng nhiều máy
Một phần mềm tích hợp được nhiều tài khoản
Tìm kiếm thông tin người dùng nhanh chóng, chính xác
Đăng thông tin vào các bài viết có lượt Comment cao nhất , lượt like nhiều nhất 
Link download: http://app.soft4marketing.com/S4Facebooksetup.exe
Link mirror: https://drive.google.com/file/d/0B1uANqJ1CXYNU1N0bGFEb3k4VWM/view?usp=sharing
Zero@decodefile: https://drive.google.com/file/d/0B1uANqJ1CXYNM2d0NUFHZjVhS0E/view?usp=sharing
Đổi .dat thành .rar , giải nén passwords: 1

Code:

Private Sub btDangNhap_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  Dim str As String = Me.txtUser.Text.Replace("'", "")
  Dim str2 As String = Me.txtPass.Text.Replace("'", "")
  If (((str.Trim.Length >= 6) AndAlso (str2.Trim.Length <> 0)) AndAlso Not str2.Equals(Me.string_0)) Then
    Select Case Me.class1_0.method_3(str, str2)
      Case 0
        MessageBox.Show("Đăng ký thành công!", "Thành công", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk)
        MyBase.DialogResult = DialogResult.OK
        Me.form1_0.Tag = str
        Return
      Case 1
        MessageBox.Show("Đăng ký không thành công!" & ChrW(10) & ". Xin liên hệ với chúng tôi! Email: support@soft4marketing.com", "Lỗi đăng ký", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand)
        MyBase.DialogResult = DialogResult.Cancel
        Return
      Case 2
        MessageBox.Show("Đăng ký không thành công!" & ChrW(10) & " Bạn cần có kết nối internet để hoàn tất quá trình đăng ký.", "Lỗi đăng ký", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand)
        MyBase.DialogResult = DialogResult.Cancel
        Return
      Case 3
        MessageBox.Show(("Không ghi được mã đăng ký!" & ChrW(10) & " Phần mềm cần quyền ghi vào thư mục cá nhân: '" & Environment.GetFolderPath(SpecialFolder.ApplicationData) & "'."), "Lỗi đăng ký", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand)
        Return
    End Select
  Else
    MyBase.DialogResult = DialogResult.Cancel
  End If
End Sub

Public Function method_4(ByVal string_2 As String, ByVal string_3 As String, ByVal string_4 As String) As Integer
  Try 
    Dim str As String = New service().AppLogin(String.Concat(New String() { Me.string_0, string_2, "'", string_3, "'", string_4 }))
    If ((str.Trim.Length <> 0) AndAlso (Short.Parse(str.Substring((str.LastIndexOf("-"c) + 1))) = 4)) Then
      Try 
        If File.Exists(Me.string_1) Then
          File.Delete(Me.string_1)
        End If
        Using writer As StreamWriter = New StreamWriter(Me.string_1, True)
          writer.WriteLine(str)
          writer.WriteLine(string_2)
        End Using
      Catch obj1 As Object
        Return 3
      End Try
      Return 0
    End If
    Return 1
  Catch exception As Exception
    Class28.smethod_0(exception)
    Return 2
  End Try
End Function


Public Sub New()
  Me.Url = "http://115.146.126.88/App/WSEservice.asmx"
  If Me.IsLocalFileSystemWebService(Me.Url) Then
    Me.UseDefaultCredentials = True
    Me.useDefaultCredentialsSetExplicitly = False
  Else
    Me.useDefaultCredentialsSetExplicitly = True
  End If
End Sub

Public Sub New()
  Me.Url = "http://115.146.126.88/App/service.asmx"
  If Me.IsLocalFileSystemWebService(Me.Url) Then
    Me.UseDefaultCredentials = True
    Me.useDefaultCredentialsSetExplicitly = False
  Else
    Me.useDefaultCredentialsSetExplicitly = True
  End If
End Sub

Posted 19/06/2015 by phamhqthanh in Phần mềm kế toán khác

Phần mềm kế toán miễn phí CNS – phiên bản 2014   34 comments


Phần mềm kế toán miễn phí CNS – phiên bản 2014
Với mục đích hỗ trợ nhu cầu sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ phát sinh ít chứng từ và cá nhân có nhu cầu học hỏi phần mềm kế toán CNS Accounting, Công ty CNS Việt Nam đã phát hành bộ cài đặt với đầy đủ chức năng đóng gói và hoàn toàn miễn phí (không giới hạn thời gian sử dụng).

Link download: CNS.V2014

User: ADMIN
Password: ADMIN

 photo image002_zpsadb8b9ac.jpg

Màn hình chính:

 photo image004_zpsaba7e9cf.jpg

Chúc các bạn thành công!

 

Posted 30/09/2013 by phamhqthanh in Phần mềm kế toán khác

Hướng dẫn code key chương trình viết bằng VFP   84 comments


VFP được viết tắt từ Visual Foxpro, một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng tương đối mạnh, tuy nhiên Microsoft đã dừng phát triển từ phiên bản 9.0 SP2.

Ngày nay, nhiều công ty phần mềm đang có xu hướng chuyển dần từ VFP sang .Net, vì vậy VFP dần dần sẽ bị lãng quên, tài liệu hướng dẫn về VFP cũng sẽ ít dần.

Tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm có thể vì lý do nào đó tác giả vẫn giữ nguyên nền tảng VFP, chỉ cải tiến một số chức năng cho phù hợp quy định hiện hành, diện mạo và tính năng vẫn như xưa.

Có những Công ty lại hình thành những sản phẩm mới dựa trên code của những công ty lớn, thường được gọi là sao chép.

Xin giới thiệu phần mềm quản lý tồn kho miễn phí SSE Inventory 2012 do Công ty CP giải pháp phần mềm doanh nghiệp cải tiến code từ phần mềm FA của công ty phần mềm QLDN FAST:

Link download: download SSE Inventory 2012 FV5.0

Lic tham khảo

Giao diện chính:

 photo image002_zpsb65bfb34.jpg

Cách thức đăng ký là: key file có tên đầy đủ: .\SSE\SI2012.FV5.0\COD\SSE.DBF

Cốt lõi của SSE là hàm:


FUNCTION ENCODE

PARAMETER txt, rvalue

PUBLIC r

PUBLIC m

PUBLIC n

STORE 0 TO r, m, n

bignum = 32768

PRIVATE i, c, d

r = rvalue

m = 69

n = 47

FOR i = 1 TO LEN(txt)

c = ASC(SUBSTR(txt, i, 1))

r = MOD((r*m+n), bignum)

c = BITXOR(BITAND(r, 63), c)

txt = STUFFC(txt, i, 1, CHR(c))

ENDFOR

RETURN txt

END FUNCTION

Chuyển code VFP sang VB để các bạn dễ hiểu:

 CODE VFP  CODE VB
PARAMETER txt, rvalue Byval txt as …, Byval rvalue as …
PUBLIC r …  (khởi tạo biến Public) Dim r as …
STORE 0 TO r r = 0
PRIVATE i (tương tự Public nhưng là biến Private) Dim i as …
For i = 1 to len(txt)…Endfor For i = 1 to len(txt)…Next i
SUBSTR(txt, i, 1) Mid(txt, i, 1)
MOD((r*m+n), bignum) (r*m+n) Mod bignum
BITXOR(BITAND(r, 63), c) BITAND(r, 63) Xor c

Còn 2 hàm nữa chưa có hàm tương đương, nên phải tự tạo:

 1. BITAND(r, 63)  tương tự Xor nhưng giá trị lấy là And, ví dụ:
               a =   9  (01001  hệ nhị phân)
               b = 10  (01010 hệ nhị phân)
               c = BitAnd(a, b)  = 01000 (hệ nhị phân) = 8 (hệ thập phân)
               hàm VB sẽ viết như sau:

                               Function BitAnd(ByVal giatri1 As Integer, ByVal giatri2 As Integer) As Integer
                                              BitAnd = giatri1 And giatri2
                               End Function

2.       STUFFC(txt, i, 1, CHR(c))
Cú pháp: STUFFC(chuỗi gốc, vị trí thay thế, số ký tự thay thế, thay thế vào chuỗi mới)
Ví dụ: Stuffc(“ABCDE“,2,2,“THANH“)
–          Trong chuỗi “ABCDE“ từ vị trí thứ 2 bỏ 2 ký tự tức “BC“ thay thế vào chuỗi “THANH“
–          Stuffc(“ABCDE“,2,2,“THANH“) = “ATHANHDE“
hàm VB sẽ viết như sau:


                               Function Stuffc(ByVal txt As String, ByVal start As Integer, ByVal numberchar As Integer, ByVal replacechar As String) As String
                                              Dim txt1 As String, txt2 As String, num1 As Integer
                                              txt1 = Mid(txt, 1, start - 1)
                                              txt2 = Mid(txt, start + numberchar)
                                              Stuffc = txt1 & replacechar & txt2
                               End Function

Sau khi chuyển code hoàn chỉnh ta được hàm Endcode như sau:


               Function Encode(ByVal txt As String, rvalue As Integer)
                               Dim r As Double
                               Dim m As Integer
                               Dim n As Integer
                               r = 0
                               m = 0
                               n = 0
                               Dim bignum As Double
                               bignum = 32768
                               Dim i As Integer, c As Integer, d As Integer
                               r = rvalue
                               m = 69
                               n = 47
                               For i = 1 To Len(txt)
                                              c = Asc(Mid(txt, i, 1))
                                              r = (r * m + n) Mod bignum
                                              c = BitAnd(r, 63) Xor c
                                              txt = Stuffc(txt, i, 1, Chr(c))
                               Next i
                               Encode = txt
               End Function

Đây là file mẫu để cập nhật chuỗi từ Excel về file DBF file mẫu VBA cập nhật BDF

Chúc các bạn thành công!

Posted 19/09/2013 by phamhqthanh in Phần mềm kế toán khác

Phần mềm Seo Facebook – HQ Facebook Marketing   16 comments


Phần mềm Seo Facebook – HQ Facebook Marketing

Phần mềm HQ Facebook Marketing với các tính năng ưu việt, giúp cho chiến dịch của bạn nhanh chóng có nhiều người xem và đạt hiệu quả marketing cao nhất, trong thời gian ngắn nhất.

– Tự động quét tài khoản và kết bạn.

– Tự động gửi tin nhắn và bình luận đến tài khoản (nhiều tài khoản Facebook).

– Tự động gửi bình luận lên tường (wall) của bạn bè (nhiều tài khoản Facebook).

– Phần mềm tuân thủ điều lệ của Facebook.

Link download: HQFacebookMarketingFull_10_290912

 photo image009_zps2efe298e.jpg

 photo image011_zps3673531f.jpg

 photo image012_zpse1714b40.jpg
Key đăng ký chọn 1 trong số sau:
OJCWMAOFSJAGDABJFCPL
GIADGFAEBFFQLQTFAXIE
RUAXVATETGCSCCXECKKB
JYFSHFTKMRCLNQVXABFX
SLCDIAWIYCFVDFDECHTU
BIAVNCNFBLCNESLKANHG
KBALFCPYVWABMYTYATBD
RDARDCJDLJFDHEYCCDWA
NQFADCYLFHFVQNUBFVMM
CVCNQFKPCVFCWTKUCTWS
MXASJFNLKEAJVHDKCRYU
KGCBGCIDQPCMPNNIFCIM
QKAILCDKQJAIEVFQAYIN
JTFADFUBFOCBLYVBFXYU
NRFBVFISEKFPFHYOCGOR
GBCYPFFSVQCQOKLMCJJJ

(Nhưng làm sao để đăng ký thành công lại là vấn đề)

Reset trial: Xóa key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Windows QCMozim\Access

=====>Chúc các bạn thành công!

Posted 07/09/2013 by phamhqthanh in Phần mềm SEO

APR 2.0 phần mềm quản lý nhà hàng   5 comments


APR 2.0 phần mềm quản lý nhà hàng

Phần mềm APR – phần mềm nhà hàng của được thiết kế với mục đích giúp cho công việc quản lý của bạn trở nên khoa học hơn, thuận tiện hơn, qua đó hiệu quả hơn. Ngoài khả năng quản lý nhà hàng của bạn ngay cả trong trường hợp không có Internet một cách ngon lành, bạn còn có cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín nhà hàng của mình lên cổng thông tin dành riêng cho nhà hàng, quán ăn là nhahang.bz

Các chức năng chính của phần mềm quản lý nhà hàng APR:

 • Phần mềm nhà hàng quản lý mọi lúc mọi nơi
 • Phần mềm nhà hàng giúp bạn không còn lo lắng mất dữ liệu do máy hỏng
 • Phần mềm nhà hàng giúp đặt bàn gọi món trực tuyến
 • Quản lý thực đơn nhà hàng hiệu quả
 • Quản lý bàn, tách, ghép, chuyển bàn ăn tiện lợi
 • Quản lý thanh toán, tài chính nhanh gọn
 • Tiện ích in menu nhà hàng, sao lưu phục hồi dữ liệu tự động
 • Quảng bá trực tuyến tại http://www.nhahang.bz/
 • Xác định vị trí nhà hàng, giúp thực khách tìm đến nhà hàng dễ dàng
 • In hóa đơn trên nhiều khổ giấy và in trên tất cả các loại máy in
 • Thống kê báo cáo tổng hợp doanh số bán hàng và lợi nhuận
 • Biểu đồ tăng trưởng rõ ràng
 • Quản lý nhập nguyên liệu, tồn kho, xuất hàng trả lại nhà cung cấp
 • Quản lý phân quyền ứng với mỗi bộ phận
 • Quản lý chế biến (công thức nấu ăn)

 photo image002_zpsfee39e1d.jpg

 photo image004_zps8a2fb30d.jpg

 photo image006_zpsaa2a8b87.jpg

 photo image008_zpsebc899ff.jpg

Link download:

Cai_Dat_APR_2.0

Cai_Dat_APR_1.8.6

Demo:

=======>Chúc các bạn thành công!

Posted 24/08/2013 by phamhqthanh in Phần mềm kế toán khác

Phần mềm kế toán SMART 2.5 date: 16-08-2013   191 comments


Phần mềm kế toán SMART 2.5 date: 16-08-2013

 photo image014_zpsc49891e3.jpg

 photo image012_zpsa827af17.jpg

 photo image010_zps36b6a482.jpg

 photo image013_zpsca21e020.jpg

 

Một số đặc điểm của phần mềm smart :

 • Phần mềm SMART đáp ứng các loại hình doanh nghiệp: Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Sản xuất và cá nhân làm dịch vụ kế toán.
 •  Xử lý số liệu tốc độ nhanh, chính xác bằng việc áp dụng công nghệ xử lý SQL Server và Visual Basic .NET, có thể chạy nhiều máy trên mạng LAN, có chức năng lưu dữ liệu sang 1 file khác để dự phòng và khôi phục dữ liệu khi bị mất.
 • Cập nhật báo cáo thuế, báo cáo tài chính qua HTKK , theo dõi và tính thuế GTGT đầu vào, đầu ra  tự động.
 • Giao diện phần mềm kế toán smart dễ nhìn, thao tác nhanh gọn.
 • Khi cài đặt phần mềm kế toán smart bạn có thể làm kế toán cho nhiều công ty, đủ mọi loại hình.
  • Công nghệ lọc dữ liệu thông minh, SMART có thể lọc được bất kỳ thông tin nào, người sử dụng chỉ việc đưa ra tiêu chuẩn lọc (dạng chữ hoặc số).
  • Công cụ quản trị dữ liệu linh hoạt phần mềm kế toán smart Xuất dữ liệu ra tệp Excel, Access, …
  •  Hình thức nhập liệu quen thuộc, dễ sử dụng những chức năng vượt trội bằng việc áp dụng công nghệ lập trình một màn hình nhập, khi đang nhập phát sinh bạn có thể mở các danh mục hồ sơ ra xem
  • Bạn có thể tự định nghĩa loại chứng từ gốc và thêm bớt các thành phần cho phù hợp với đơn vị.
  • Bạn có thể thực hiện các phép tính (Cộng, trừ, nhân, chia) ngay tại ô mình đang nhập và dán vào sau khi đã tính toán xong hoặc copy từ một Cell của Excel (có công thức hoặc không có công thức) dán vào
  •  In báo cáo, sổ sách theo quyết định mới nhất của bộ tài chính : Phần mềm kế toán smartcó đầy đủ biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính, ngoài ra còn có hệ thống báo cáo phân tích theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
  • Báo cáo tài chính, quyết toán năm (Thuyết minh BCTC, Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết hoặc tổng hợp theo từng ngành, từng chi nhánh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ), phân tích tỉ số BCTC, lập báo cáo quản trị (so sánh doanh thu, chi phí theo kỳ). Người sử dụng có thể tự chỉnh sửa thêm bớt các chỉ tiêu khi cần thiết, có thể in tiếng Anh và tiếng Việt.
  •  Theo dõi chi phí theo từng công trình, từng bộ phận. Theo dõi doanh thu theo từng nhân viên, khách hàng, khu vực, hợp đồng, công trình
  •  Xử lý và tính giá thành tự động, tự động lập phiếu xuất kho khi bán hàng.- Theo dõi chi tiết và tổng hợp nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo nhiều đơn vị tính, nhiều quy cách, theo nhiều kho, từng lô với 4 phương pháp tính giá xuất kho, in thẻ kho hàng loạt.
  • Theo dõi hàng hóa theo số lô, hạn dùng, nhà sản xuất.
  • Theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ theo tài khoản, từng khách hàng, từng hợp đồng, từng hóa đơn, thời hạn nợ, từng công trình, in bảng đối chiếu công nợ, xử lý chênh lệch tỷ giá tự động.- Xác định kết quả kinh doanh, trích khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước, chi phí mua hàng tự động.- In Sổ cái, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ hàng loạt chỉ bằng một cú click (hết một sổ chương trình sẽ tự động ngắt trang và chuyển qua sổ khác), đánh số chứng từ tự động, in các chứng từ gốc (Phiếu Thu, Chi, Nhập, Xuất kho) hàng loạt chỉ việc chọn theo số hoặc theo ngày, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. In bảng lương, hợp đồng lao động, bảng chấm công.- In các loại bảng kê chi tiết và tổng hợp, báo cáo nhanh theo yêu cầu.- Phần mềm kế toán smart tự động gom dữ liệu của các thành viên về tổng công ty, tạo cơ cở dữ liệu cho các báo cáo định kỳ (3 tháng, 6 tháng, năm .v.v.); phân tích thống kê về thị trường, doanh số và chi phí.- Smart cung cấp tài liệu, tư vấn, hướng dẫn sử dụng và thích nghi phần mềm với nhu cầu riêng, bảo trì 1 năm miễn phí, hỗ trợ doanh nghiệp gỡ rối, hoàn thiện sổ sách, quyết toán năm, cập nhật dữ liệu cũ & số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán smart .

   LUÔN CẬP NHẬT THÔNG TƯ MỚI CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 photo image003_zps3ba666ca.jpg

 photo image002_zps383ab26f.jpg

Link download: Smart 2.5

=======>Chúc các bạn thành công!

Posted 18/08/2013 by phamhqthanh in Phần mềm kế toán khác