Trung Việt – Phần mềm quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ   20 comments


Phần mềm được xây dựng đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động của các Trung tâm tin học – Ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo nghề. Phần mềm quản lý theo quy trình từ khâu đăng ký, xếp lớp, quản lý học phí, điểm sổ, bảo lưu, quản lý giáo trình. Đặc biệt phiên bản mới đã tích hợp khả năng nhắn tin SMS để thông báo kết quả học tập hoặc các thông tin hữu ích khác tới học viên, phụ huynh học sinh hoặc SMS Marketing

 photo image004_zpsf5deab36.jpg

Một số tính năng chính của sản phẩm

+ Quản lý các danh mục :

– Lớp học
– Khóa đào tạo
– Phòng học
– Ca học
– Chương trình khuyến mãi

+ Quản lý hồ sơ học viên

– Quản lý thông tin học viên (Họ tên, ngày sinh, người liên hệ, địa chỉ, điểm thi đầu vào)
– Quản lý việc đăng ký học mới cũng như việc tư vấn xếp lớp tự động cho học viên.
– Quản lý kết quả học tập, chuyển lớp, bảo lưu kết quả học tập, hủy học của học viên theo yêu cầu.

+ Quản lý lớp học

– Quản lý danh sách học viên trong mỗi lớp học
– Thông tin điểm danh học viên, thông tin điểm các kỳ của học viên… …
– Quản lý tiền học phí cùng tiền tài liệu kèm theo với các mức giảm giá khác nhau của mỗi lớp học.
– Quản lý lịch học của học viên, lịch dạy của giáo viên, lịch trực.

+ Quản lý tổng hợp

– Quản lý tổng hợp thu, chi, quỹ tiền mặt.
– Quản lý vật tư : Tên vật tư, số lượng, tình trạng sử dụng, thời gian sử dụng.
– Quản lý lịch trực trung tâm
– Quản lý lương giáo viên, nhân viên.

+ Quản lý bằng tin nhắn SMS

– Nhắn tin thông báo tới học viên
– Nhắn tin thông báo tới phụ huynh
– Nhắn tin thông báo tới giáo viên
– SMS Mareting (Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các sự kiện của trung tâm)

+ Báo cáo thống kê

– Báo cáo lớp học
– Báo cáo giáo viên
– Báo cáo điểm danh
– Báo cáo tình hình đăng ký tham gia học
– Báo cáo kết quả học tập

Phần mềm được dựng dựa trên cơ chế hoạt động qua mạng nên dù cho các cơ sở đào tạo của Quý khách hàng ở cách xa nhau về mặt địa lý cũng hoàn toàn yên tâm vì chỉ sử dụng một công cụ quản lý duy nhất cho tất cả các địa điểm.

Link download: https://docs.google.com/file/d/0B1uANqJ1CXYNak8tVVJJQW1QQlU/edit?usp=sharing

Demo:

=====>Chúc các bạn thành công!

Advertisements

Posted 05/08/2013 by phamhqthanh in Phần mềm kế toán khác

20 responses to “Trung Việt – Phần mềm quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

Subscribe to comments with RSS.

 1. Sư phụ giúp đệ với…

  • Không hiểu email mình có vấn đề hay tại bạn không kiểm tra kỹ email, mình đã trả lời bạn trước khi đăng bài này!
   Vui lòng kiểm tra mail lại lần nữa và trả lời nhé!
   Thanks!

   • Em cũng ko rõ nữa. Sư phụ gửi nói là lần 2 thì em mới nhận được. Rất cảm ơn sư phụ!
    Chúc sư phụ và gia đình mạnh khoẻ!

 2. Good stuff

 3. Sao tạo mới hay cập nhậ database đều không được vậy bạn ơi ? cài xong không thấy data luôn

 4. đã khắc phục xong nhưng vào tạo thêm user thì gặp lỗi này

  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.Data.SqlClient.SqlException: Invalid column name ‘LogIn’.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader()
  at TVSSys.frmPerGroup.LoadTreeView(String sSQL, TreeNode sTreeNode, Int32 sImage, String sTab)
  at TVSSys.frmPerGroup.Load_Account()
  at TVSSys.frmPerGroup.frmPer_Load(Object sender, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
  at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

  ************** Loaded Assemblies **************
  mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  —————————————-
  TVSTM
  Assembly Version: 12.9.2004.2
  Win32 Version: 12.9.2004.2
  CodeBase: file:///C:/net/TVSTM.exe
  —————————————-
  TVSSys
  Assembly Version: 12.9.200.4
  Win32 Version: 12.09.200.4
  CodeBase: file:///C:/net/TVSSys.DLL
  —————————————-
  System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  —————————————-
  System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  —————————————-
  System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  —————————————-
  System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  —————————————-
  Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo
  Assembly Version: 9.0.242.0
  Win32 Version: 9.00.5000.00
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo/9.0.242.0__89845dcd8080cc91/Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo.dll
  —————————————-
  System.Data
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  —————————————-
  System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  —————————————-
  System.Transactions
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  —————————————-
  System.EnterpriseServices
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
  —————————————-
  TVS LICENSE
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/net/TVS%20LICENSE.DLL
  —————————————-
  System.Management
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
  —————————————-
  TVSAds
  Assembly Version: 12.9.2004.2
  Win32 Version: 12.9.2004.2
  CodeBase: file:///C:/net/TVSAds.DLL
  —————————————-

  ************** JIT Debugging **************
  To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
  application or computer (machine.config) must have the
  jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
  The application must also be compiled with debugging
  enabled.

  For example:

  When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
  will be sent to the JIT debugger registered on the computer
  rather than be handled by this dialog box.

  Cách khắc phục thế nào bạn ơi mình ko rành lắm

 5. Bác Thanh ơi trong link download ở phía trên của bác không có file patch. Bác cho e xin với ạ.

 6. Xin lỗi, làm ơn cho mình xin CD Key của Phần mềm này được không?
  lbco2009@yahoo.com.vn

 7. ban oi minh dang can phan mem loai nay, ban co the cung cap cho minh ko?

 8. cho mình xin CD key được ko bạn. Email của mình: truongquocmy90@gmail.com. Cám ơn bạn nhiều

 9. Cho mình xin file giải nén .zero file với thanks admin phamqthanh nhiều email: trasualuamach@gmail.com

 10. Xin key Phần mềm quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ – buitanlocqn@gmail.com

 11. Xin key Phần mềm quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ – buitanlocqn@gmail.com

 12. Xin key Phần mềm quản lý Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ – nguyenhungdoanh@gmail.com

 13. Cho mình xin CD key được ko bạn. Email của mình: chuongan1@gmail.com. Cám ơn bạn nhiều

 14. bạn nào cần key gửi mail cho mình. nguyenvankeygen@gmail.com

 15. Cho mình xin key của Phần mềm này được không Admin ThanhPham

 16. bạn nào cần phần mềm gì thì email nhé
  softvietcrack@gmail.com

 17. Cho mình xin CD key được ko bạn. Email của mình: hotcare@gmail.com. Cám ơn bạn nhiều

 18. mình đang có nhu cầu mở trung tâm tiếng anh quy mô nhỏ. Cho mình xin key được không bạn? Thanks bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: