Archive for the ‘Fast Accounting’ Category

Fast Accounting 10.1 R5 ( 27/05/2011)   367 comments


Link down bộ cài cho mọi người tham khảo

Download Setup Fast Accounting 10.1R05 (27/05/2011)

Tên đăng nhập: ABC, mật khẩu: để trống.

Advertisements

Posted 02/06/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Phần mềm kế toán xây dựng Fast Construction 10.1R3   25 commentsPhần mềm kế toán xây dựng Fast Construction phiên bản: 10.1R3 phát hành ngày 09/09/2010.

 Chúc các bạn thành công!

Posted 24/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản: 10.1R3 phát hành ngày 09/09/2010   29 comments


Phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản: 10.1R3 phát hành ngày 09/09/2010.

Download Fast Accounting 10.1R3 (09/09/2010)
Nhập tên người dùng: ABC
Mật khẩu: bỏ trống


Khi thành công sẽ được màn hình như sau:

Posted 24/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

FAST PHARMACY 10.1R3 (09/09/2010)   1 comment
FAST ACCOUNTING FOR PHARMACY 10.1 R3

Trong xu thế phát triển không ngừng của khoa
học kỹ thuật, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động
của doanh nghiệp nhằm tăng tính kinh tế và tính hiệu quả đang được triển
khai ngày càng rộng rãi. Ngành dược với rất nhiều yêu cầu quản trị
chuyên biệt và đòi hỏi phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định rất khắt
khe của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới thì việc có một hệ thống quản lý
toàn diện có ý nghĩa vô cùng to lớn.Công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp
Fast đã triển khai xây dựng hệ thống cung cấp thông tin kế toán tài
chính cho nhiều công ty dược khác nhau trên cả nước. Với chiến lược phát
triển sản phẩm theo hướng xây dựng giải pháp phù hợp theo ngành nghề,
trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai cho nhiều khách
hàng là các công ty dược, phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm chuyên
ngành – Công ty cổ phần phần mềm QLDN Fast đã xây dựng giải pháp kế toán
chuyên ngành dược – Fast Accounting for Pharmacy.Phần mềm Fast Accounting for Pharmacy có
những phân hệ sau :

 1. Hệ thống
 2. Kế toán tổng hợp
 3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay
 4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 6. Quản lý kho (dành cho thủ kho)
 7. Kế toán hàng tồn kho
 8. Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ
 9. Báo cáo chi phí theo tiểu khoản, khoản mục
 10. Giá thành sản xuất liên tục
 11. Giá thành sản xuất theo đơn hàng
 12. Báo cáo thuế
 13. BCQT theo các trường tự do
 14. BCQT theo thời gian
 15. BCQT theo ĐVCS
 16. Thuế thu nhập cá nhân

Khi triển khai hệ thống thông tin quản lý cho
một khách hàng mới, giải pháp chuyên ngành sẽ phù hợp với đặc thù của
ngành giúp giảm thiểu những sửa đổi về chương trình, giảm thiểu thời
gian triển khai, nhanh chóng đưa hệ thống vào vận hành, sớm phát huy
hiệu quả cho doanh nghiệp.

Quy trình trong Công ty Dược phẩmDược phẩm là một loại hàng hóa rất đặc
biệt bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống của người sử
dụng. Do vậy, việc sản xuất và kinh doanh dược phẩm phải tuân thủ những
quy định khắt khe của Bộ y tế và các tiêu chuẩn thực hành tốt của Tổ
chức y tế thế giới (GPs).
Các tiêu chuẩn thực hành tốt của Tổ
chức y tế thế giới WHO bao gồm:

 • Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất
  thuốc (GMP – Good Manufactoring Practices)
 • Tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản
  thuốc (GSP – Good Storage Practices)
 • Tiêu chuẩn thực hành tốt kiểm
  nghiệm thuốc (GLP – Good Laboratory Practices)
 • Tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối
  thuốc (GDP – Good Distribution Practices)
 • Tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt
  (GPP – Good Pharmacy Practices)

Trên cơ sở quy trình của Công ty Dược
phẩm, phần mềm Fast Accouting for Pharmacy được thiết kế để có thể đáp
ứng được những yêu cầu của các loại hình công ty Dược bao gồm cả Công ty
sản xuất Dược phẩm và Công ty thương mại Dược phẩm.

Link tải về: Setup Fast Pharmacy 10.1R3 (09/09/2010)


Chúc các bạn thành công!

Posted 24/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Fast Accounting phiên bản: 10.1R2   15 comments


Phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản: 10.1R2 phát hành ngày 24/08/2010.
Bản quyền: Công ty Cổ phần Phần Mềm Fast
Download Fast Accounting 10.1R2 (24/08/2010)

Nhập tên người dùng: ABC
Mật khẩu: bỏ trống

Khi thành công sẽ được màn hình như sau:

Chúc các bạn thành công!

Posted 24/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng: Fast Accounting for Construction 10.0   9 comments


Phần mềm kế toán Fast Construction phiên bản: 10.0Bản quyền thuộc: Công ty Cổ phần phần mềm Fast Năm 2009 FAST bắt đầu nghiên cứu và xây dựng sản
phẩm kế toán chuyên ngành xây dựng trên cơ sở phân tích yêu cầu khách
hàng, các nghiệp vụ đặc thù của công ty trong lĩnh vực xây dựng, Trên
thực tế, qua khảo sát các công ty xây dựng lớn sử dụng phần mềm Fast
Accounting còn nhiều công đoạn kế toán phải xử lý bên ngoài phần mềm,
trong đó có  các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến đặc thù ngành xây dựng
mà phần mềm cơ bản chưa đáp ứng được. Vì vậy trên cơ sở các phần mềm
được viết riêng cho các công ty xây dựng kết hợp với quá trình nghiên
cứu khách hàng, các tài liệu chuyên ngành, Fast đã cho ra đời  phần mềm
kế toán chuyên ngành xây dựng – Fast Construction Accounting 2010 là bản
đầu tiên của nhóm sản phẩm chuyên ngành.

Phần mềm Fast Construction Accounting 2010 có
những phân hệ sau :

 1. Kế toán tổng hợp
 2. Kế toán vốn bằng tiền
 3. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 4. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 5. Kế toán hàng tồn kho
 6. Kế toán chi phí, giá thành vụ việc công trình xây dựng
 7. Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Khi triển khai phần mềm mới Fast Contruction
Accounting 2010 cho khách hàng hoạt động trong ngành xây dựng, giải pháp
chuyên ngành xây dựng này  sẽ phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, giảm
thiểu những sửa đổi về chương trình, giảm thiểu thời gian triển khai,
nhanh chóng đưa hệ thống vào vận hành, sớm mang lại hiệu quả cho doanh
nghiệp.
Nhập tên người dùng: ABC
Mật khẩu: bỏ trống


Khi thành công sẽ được màn hình như sau:

Chúc các bạn thành công!

Posted 23/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Phần mềm kế toán Fast Accounting 10.0   4 comments


Phần mềm kế toán Fast Accounting 10.0

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần phần mềm Fast

Download Fast Accounting 10.0 SP2

Đăng nhập: User: ABC, Mật khẩu: bỏ trống


Chúc các bạn thành công!

Posted 22/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting