Phân tích code và keygen chương trình viết bằng VB.NET (VS.NET) (Bài cuối)   41 comments


I. Code checkkey:

Public Function getDueDateString(ByVal pKey As String) As String
1.    Dim num4 As Integer
2.    Dim str5 As String
3.    Dim info As New HDDInfo
4.    Dim expression As String = info.GetSerialNumber.Trim
5.    Dim num As Double = 1
6.    Dim str2 As String = String.Empty
7.    Dim str3 As String = String.Empty
8.    Dim str4 As String = String.Empty
9.    Dim number As Double = 0
10.    Dim num3 As Integer = (Strings.Len(expression) - 1)
11.    num4 = 0
12.    Do While (num4 <= num3)
13.        num = (num * Conversion.Val(CInt(expression.Chars(num4))))
14.        num4 += 1
15.    Loop
16.    number = Math.Sqrt((num / 333333))
17.    Do While (number > 100000)
18.        number = (number / 3)
19.    Loop
20.    expression = Conversion.Int(number).ToString.Trim
21.    Try
22.        num = (Conversion.Val(pKey) - Me.int_3)
23.        str2 = num.ToString.Trim
24.        Dim num6 As Integer = CInt(Math.Round(Conversion.Val((Conversions.ToString(str2.Chars(0)) & Conversions.ToString(str2.Chars((str2.Length - 1)))))))
25.        Dim num5 As Double = (Conversion.Val(str2.Substring(1, (str2.Length - 2))) / CDbl(num6))
26.        str2 = num5.ToString.Trim
27.        str4 = Conversions.ToString(str2.Chars(0))
28.        str2 = str2.Remove(0, 1)
29.        Dim num7 As Integer = 1
30.        Dim num8 As Integer = (str2.Length - 1)
31.        Dim num9 As Integer = num8
32.        num4 = 0
33.        Do While (num4 <= num9)
34.            If (num7 > (expression.Length - 1)) Then
35.                Exit Do
36.            End If
37.            str4 = (str4 & Conversions.ToString(str2.Chars((num4 + 1))))
38.            str2 = str2.Remove((num4 + 1), 1)
39.            num7 += 1
40.            num4 += 1
41.        Loop
42.        If ((Conversion.Val((Conversions.ToString(str2.Chars(0)) & Conversions.ToString(str2.Chars(1)))) <> 0) AndAlso (Conversion.Val((Conversions.ToString(str2.Chars(0)) & Conversions.ToString(str2.Chars(1)))) <= 12)) Then
43.            If ((Conversion.Val((Conversions.ToString(str2.Chars(2)) & Conversions.ToString(str2.Chars(3)))) <> 0) AndAlso (Conversion.Val((Conversions.ToString(str2.Chars(2)) & Conversions.ToString(str2.Chars(3)))) <= 31)) Then
44.                str3 = (((str3 & Conversions.ToString(str2.Chars(0)) & Conversions.ToString(str2.Chars(1))) & "/" & Conversions.ToString(str2.Chars(2)) & Conversions.ToString(str2.Chars(3))) & "/20" & Conversions.ToString(str2.Chars(4)) & Conversions.ToString(str2.Chars(5)))
45.                If (str4 <> expression) Then
46.                    Return String.Empty
47.                End If
48.                Return str3
49.            End If
50.            Return String.Empty
51.        End If
52.        str5 = String.Empty
53.    Catch exception1 As Exception
54.        ProjectData.SetProjectError(exception1)
55.        str5 = String.Empty
56.        ProjectData.ClearProjectError
57.    End Try
58.    Return str5
End Function
Tổng cộng 58 dòng

Dòng 2-> dòng 3:

Dim expression As String = info.GetSerialNumber.Trim = Serial đĩa cứng

 

Dòng 22:
Private int_3 As Integer =  9998

Private Sub frmRegister2_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim num4 As Integer
    Dim info As New HDDInfo
    Dim new2 As New KeyNew
    Dim serialNumber As String = info.GetSerialNumber
    Me.string_13 = serialNumber
    Dim expression As String = serialNumber
    Dim num As Double = 1

    Dim number As Double = 0
    Dim num3 As Integer = (Strings.Len(expression) - 1)
    num4 = 0
    Do While (num4 <= num3)
        num = (num * Conversion.Val(CInt(expression.Chars(num4))))
        num4 += 1
    Loop
    number = Math.Sqrt((num / 333333))
    Do While (number > 100000)
        number = (number / 3)
    Loop

    num4 = New Random().Next(51, 99)
    Dim num5As Double = (Conversion.Int(number) * num4)
    expression = (Conversions.ToString(num4.ToString.Chars(0)) & num5.ToString.Trim & Conversions.ToString(num4.ToString.Trim.Chars(1)))
    Me.vmethod_20.Text = new2.formatNumber(expression, 0)
End Sub

II. PHÂN TÍCH:

 1. Tại dòng 44, ta có str3 sẽ là ngày hết hạn của key, str3 có dạng mmddyy cả thảy 6 ký tự.
 2. Dòng 45 so sánh kết quả ở dòng 20 và str4.
 3. Vòng lặp 17 đến dòng 19 cho ta kết quả là str4, nó là một chuỗi gồm 5 ký tự số 99999 > str4 > 33333
 4. Vòng lặp từ dòng 33 đến dòng 41 dùng tách chuỗi str2 ra thành chuỗi str3 và str4.

VD: chuỗi str3 = “ABCDEF”, chuỗi str4=”GHIJK”, thì chuỗi str2 = “GAHBICJDKEF”

Str2 G A H B I C J D K E F
Str3 A B C D E F
Str4 G H I J K

Để đan xen 2 chuỗi str3 và str4 tạo thành str2 ta dùng vòng lặp

               Dim STR2 As String = ""
               For I = 0 To str4.Length - 1
            Str2 = str2 & str4.Chars(I) & str3.Chars(I)
               Next
               Str2 = str2 & Right(str3, str3.Length – str4.Length)
 1. Tại dòng 23, 24 và 25 xử lý dãy số:

VD: tại dòng 23ta có str2 = 1234567890

Dòng 24, num6 = 10 (lấy con số đầu và con số cuối)

Dòng 25, num5 = 23456789/10

Giả sử : num6 = XY

Từ dòng 25 suy ngược ra dòng 23 :

Str2 = “X” & (GAHBICJDKEF x XY).tostring  &”Y”

 

Chúc các bạn thành công!

Advertisements

Posted 10/03/2012 by phamhqthanh in Tool

41 responses to “Phân tích code và keygen chương trình viết bằng VB.NET (VS.NET) (Bài cuối)

Subscribe to comments with RSS.

 1. Anh Thanh cho em xin 1 bản Fast Business 3.1 nha anh.
  Em mới xin việc, công ty em đang sai Fast Business 3.1, nên em xin để trong thời gian thử việc mình làm cho tốt.
  Em cảm ơn anh nhiều nha.
  Email của em là: lexuanduyhlp@gmail.com

 2. Chờ mãi chẳng thấy bác nào tham gia ý kiến, thôi đành upload luôn cái keygen
  http://www.mediafire.com/download.php?qjdma1dbn2aruvh

 3. Không phải là không tham gia ý kiến mà em đọc tới đọc lui mụ hết cả đầu nên chẳng dám ý kiến, ý cò gì cả… híc,…

  Những người khác newbie như em (nguyenainhan chẳng hạn – chú này hậm hực với keygen lâu lắm rồi, nay Bác “giãi bày” thế này hắn khoái lắm đây) chắc cũng chưa ngâm cú xong… Éc,.. có cái keygen của Bác chắc có cái để tham khảo nên sẽ nhanh hơn…

  Thanks Bác.

 4. @ime_typn.
  Bác nói gì em vậy hả bác. hic

 5. Chờ Cụ cho cái… kagem, ý lộn …keygen, mừng quá, chớ đọc code của bác tốn 2 vĩ panadol mà chẳng hiểu được gì hết, bỡi em có căn bản gì đâu mà hiểu. thấy cái keygen thì mừng nhưng cuối cùng không tải được. Bác xem lại cái dây lưng, ý lộn cái đường line.

 6. Đang ngâm cứu mấy đêm này rồi.
  “Có công mài sắt. Có ngày nên dùi”

 7. Bạn hoada200000 có nghiên cứu được gì từ keygen của bác Thanh không vậy? Chỉ bảo anh em tí coi

 8. Chưa học lập trình thì không thể code keygen đựợc, cho dù có đựợc bác thanh bày cho thuật toán và phân tích code.
  ” Có công mài sắt có ngày đựợc cái xà beng”

 9. nguyenainhan nói đúng rồi. Thú thật với chú Anh cũng mụ hết cả đầu với cái này… có lẽ trong mấy Anh Em gà mờ bọn mình may ra có hoada200000 với chú là đi đến đích được thôi. Khi nào xong thì bày đường chỉ lối cho những Anh Em chưa biết với nhé…

  Chúc mọi người sức khỏe và thành công.

  Chúc Bác Thanh dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già, đừng có ham la cà mà về nhà Vợ oánh…..

  • Bác cứ nói thế. Chắc chỉ có nguyenainhan là đến đích sớm nhất thôi.
   Trên trường chỉ được học Pass, Hệ quản trị CSDL FOX, và Hợp ngữ để ứng dụng sử dụng máy CNC. Còn VB này đối với em mới chỉ là con số 0 thôi. Hi… Còn phải nhờ anh em đi trước chỉ thêm. Cảm ơn bác Thanh và nguyenainhan nhiều.

 10. Các bác nói thế, chứ em có đựợc học lập trình đâu, chỉ là làm theo tut thôi các bác ah. Đâng mày mò tự học đây.anh em nào biết rồi thì chỉ cho mình với

 11. Ai cũng “khiêm tốn” thế, giấu nghề làm gì? phải trao đổi đạn dược với nhau và dìu dắt nhau cùng tiến bộ chứ… he, he,…

 12. ai biết cách làm keygen thằng này chỉ em với, trên thấy bác Thanh làm hay quá mà mình lại không biết làm
  Cảm ơn các bác trước

 13. Bác nào đưa mã máy em tính key

 14. lâu rồi không gặp, bác thanh và lão hai ẩu vẫn khỏe chứ
  🙂

 15. chào gacon_it, lâu lắm không thấy cậu, dạo này qui ẩn giang hồ để luyện công à? Chắc hẳn công phu tiến bộ lắm nhỉ

 16. bắt đầu từ TKB 8.0 schoolnet đã pack bằng Themida nhưng thuật toán thì không thay đổi vì nếu muốn keygen em nó bác có thể sử dụng old version

  Scanning -> C:\Program Files\School@net\TKB Application System\tkb_dump_.exe
  [CompilerDetect] -> Visual C++ 10.0 (Visual Studio 2010)

 17. lâu nay em bận quá bác ạ

 18. Bác gacon quy ẩn giang hồ lâu vậy nhỉ, giờ chắc là gà mẹ rùi, bác haiiau cũng vậy
  Hôm nay gần luận kiếm hoa sơn hay sao mà các anh tài hội tủ ở nhà bác thanh vậy nhỉ
  hicic

 19. Gà_con->Gà ác ko phải món thuốc bắc mà theo nghĩa đen thui là ác dữ dội, nghe đồn ác lắm?

 20. bác thanh nghe đồn thế nào vậy, kể em nghe với
  🙂

 21. Tiêu!!!…..

 22. linh hong roi ban oi up lai cho minh voi. cam on ban nhe

 23. ở d9o1maxin, cho toi tet Conggo ổng mới cho

 24. Tìm cái Key HT Soft mà khó quá đi.Cũng không biết là phần mềm đó có thể tìm key không nữa.Bác nào hảo tâm giúp mình với Email : Kshung.dk@gmail.com. Yahoo daobuoctrenmay36@gamail.com SDT 0978509685.
  P/S sao mọi ngưoi không cho sdt để liên lạc nhỉ?

 25. link keygen day

 26. co ai lay keygen ko minh up len cho

 27. bạn gửi link keygen lên nhé
  thanks

 28. nhờ các anh giúp đỡ key cho e phần mềm kết cấu thep2k10 này với ạ, http://www.mediafire.com/?rop5fsjr53utgq8
  chân thành cảm ơn các bác

 29. Các anh giúp giùm em phần mếm TKB 9.0. Em đang rất rất cần nó.
  Email em là: duonghuutrang@gmail.com
  Vô cùng biết ơn các anh!

 30. Bác Thanhconf cái keygen chương trình viết bằng VB.NET không cho em cái: ktmtbv@gmail.com, thank bác nhiều

 31. Các anh giúp giùm em phần mếm TKB 9.0. Em đang rất rất cần nó.
  Email em là: danghuunghiack@gmail.com

 32. Bác chỉ em phân tích đoạn code và keygen này nhé, chân thành cảm ơn bác.
  Private Sub button_1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  Try
  Dim expression As String = Me.vmethod_2.Text.Trim
  Dim num4 As Integer = (Strings.Len(expression) – 1)
  Dim i As Integer = 0
  Do While (i <= num4)
  If Not Versioned.IsNumeric(expression.Chars(i)) Then
  Interaction.MsgBox("Invalid license code !", MsgBoxStyle.Exclamation, "Information")
  Return
  End If
  i += 1
  Loop
  Dim num2 As Double = ((Conversion.Val(Me.vmethod_2.Text) – 9999) / 290)
  Dim num As Double = (Conversion.Val(Me.vmethod_22.Text.Replace("-", String.Empty)) / 18)
  If (num = num2) Then
  Me.nRetValue = 1
  Dim writer As StreamWriter = File.CreateText("Key.txt")
  writer.WriteLine(Me.vmethod_2.Text)
  writer.Flush
  writer.Close
  Interaction.MsgBox("Register successful !", MsgBoxStyle.Exclamation, "Greating !")
  Me.nRetValue = 1
  Me.Close
  Else
  Interaction.MsgBox("Invalid license code !", MsgBoxStyle.Exclamation, "Information")
  End If
  Catch exception1 As Exception
  ProjectData.SetProjectError(exception1)
  Interaction.MsgBox(exception1.ToString, MsgBoxStyle.Information, "Information")
  ProjectData.ClearProjectError
  End Try
  End Sub

  Trần Tấn Đức
 33. có ai biết có keygen của phần mềm xếp Thời khóa biểu smart schulder 5.3 không cho mình với. hoặc giúp mình với tìm mã sử dụng cho mã số : 0350-1F0A-5A79-CCE1-7496-9D00-CDA5-F877
  địa chỉ tải phần mềm là :http://tinhochoanggia.com/#/tai-ve/70

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: