Phần mềm iQB 5.0 – Ngân hàng đề thông minh   15 comments


Phần mềm iQB – Ngân hàng đề thông minh là một giải pháp tổng thể cho bài toán kiến tạo và quản lý các ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra phục vụ nhu cầu kiểm tra kiến thức và giảng dạy của giáo viên trong nhà trường.

iQB 5.0: Giải pháp tổng thể

– Một giải pháp tổng thể cho việc lưu trữ và quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi (tự luận, trắc nghiệm) được dùng như các kho thông tin tham chiếu trong các Sở, Phòng, nhà trường và từng giáo viên.

– Một giải pháp tổng thể cho việc sinh tự động và quản lý các đề kiểm tra (tự luận hoặc trắc nghiệm) dùng cho việc kiểm tra hàng ngày, kiểm tra chính thức trong các Sở, Phòng, Nhà trường.

– Một giải pháp cho việc kiểm tra trực tiếp trên mạng máy tính theo đề kiểm tra đã khởi tạo bao gồm các khâu tạo và trộn đề kiểm tra, kiểm tra trực tiếp và chấm điểm tự động trên máy tính. Một trong những tính năng mở và rất mềm dẻo là toàn bộ các CSDL chính của bộ phần mềm (Ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra) đều có thể được chia sẻ, dùng chung, sao chép, vận chuyển dễ dàng từ máy tính này sang máy tính khác, dễ dàng tách ghép, chuyển nhập. Tính năng này sẽ giúp toàn bộ các nhà trường trên qui mô toàn quốc có thể thiết lập và chia sẻ các kho dữ liệu câu hỏi và đề kiểm tra khổng lồ trên mạng và được sử dụng như những tài nguyên phục vụ học và dạy. Đây cũng là ý nghĩa lớn nhất mà bộ phần mềm iQB sẽ mang lại cho các nhà trường, giáo viên trên địa bàn cả nước.

– Bộ phần mềm iQB 5.0 bao gồm đồng bộ nhiều phần mềm và giải pháp khác nhau áp dụng được cho tất cả các loại nhà trường tại Việt Nam từ cấp phổ thông đến đại học, cao đẳng. Hơn thế nữa, bộ phần mềm còn hướng đến nhiều đối tượng sử dụng khác nhau từ học sinh, giáo viên đến các Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Khoa, Bộ môn và Phòng Đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng.

iQB 5.0: Các tính năng chính

– Khởi tạo và làm việc với không hạn chế các CSDL ngân hàng câu hỏi (iqb file). Mỗi CSDL là một tệp dạng *.iqb và dễ dàng sao chép từ máy tính này sang máy tính khác, hoạt động độc lập với phần mềm. Các phần mềm iQB Cat 5.0iQB Leo 5.0 được quyền khởi tạo và làm việc trực tiếp với các CSDL ngân hàng câu hỏi này.

– Mỗi CSDL ngân hàng câu hỏi sẽ tương ứng một bảng ma trận phạm vi kiến thức nhất định và một danh sách các kỹ năng câu hỏi. Thông thường mỗi ma trận kiến thức sẽ là phạm vi kiến thức của một môn học nhất định, trong phạm vi của một lớp hoặc một số lớp học nhất định. Mô hình kỹ năng và ma trận kiến thức là một trong những tính năng mạnh nhất của phần mềm iQB. Với mô hình cấu trúc cây tổng quát của ma trận kiến thức iQB cho phép khởi tạo và làm việc với bất kỳ mô hình môn học và kiến thức phức tạp nào, từ các cấp học nhỏ nhất như Tiểu học đến các bậc học cao nhất như Đại học và trên Đại học.

– Trong quá trình khởi tạo các CSDL ngân hàng câu hỏi mới, phần mềm cho phép khởi tạo nhanh Ma trận kiến thức cho toàn bộ các môn học và theo toàn bộ các khối lớp từ 1 đến 12 theo đúng chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

– Cho phép khởi tạo và nhập không hạn chế câu hỏi trong CSDL. Phần mềm cho phép nhập câu hỏi theo 4 kiểu sau: tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ cho 2 dạng câu hỏi: câu hỏi ngắn hoặc câu hỏi dài (bao gồm một nội dung chính và nhiều câu hỏi phụ). Phần mềm đã được thiết kế để hỗ trợ khá nhiều loại nội dung câu hỏi theo hướng tự luận và trắc nghiệm. Hỗ trợ 2 cách nhập dữ liệu câu hỏi: cách nhập câu hỏi chi tiết và cách nhập nhanh, cho phép các nhà trường, các giáo viên chọn được cách nhập câu hỏi tối ưu cho mình. Mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với một chủ đề kiến thức duy nhất của ma trận kiến thức và tương ứng với một kỹ năng cơ bản duy nhất.

– Nội dung câu hỏi được phép nhập bằng công cụ soạn thảo hiện đại, hỗ trợ tất cả các loại font tiếng Việt hiện có, bao gồm các font 8 bít và font Unicode.

– Trong khi soạn thảo nội dung câu hỏi cho phép chèn ảnh bitmap, chèn công thức toán học bởi phần mềm MathType và chèn công thức hóa học bởi phần mềm ChemSketch. Cho phép sao chép, cắt, dán nội dung qua lại với WORD. Phần mềm iQB được đóng gói kèm theo với các phần mềm MathType và ChemSketch. Đặc biệt phần mềm ChemSketch 10 là phần mềm miễn phí của công ty ACD Hoa kỳ, một trong những công ty mạnh nhất thế giới về mô phỏng các thí nghiệm Hóa học phục vụ nghiên cứu và học tập.

– Tính năng Kiểm tra logic câu hỏi cho phép tìm nhanh các lỗi khi nhập dữ liệu câu hỏi và chuyển nhanh đến vị trí có lỗi cần sửa. Chức năng này sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc nhập dữ liệu câu hỏi đặc biệt khi số lượng câu hỏi trong CSDL rất lớn (hàng ngàn câu hỏi).

– Một tính năng đặc biệt nữa của phần mềm iQB là cho phép người quản trị đánh giá các câu hỏi đã nhập. Bằng việc cho điểm đánh giá từng câu hỏi, các nhà trường sẽ có một công cụ mạnh để đánh giá bộ dữ liệu câu hỏi đã nhập của Ngân hàng câu hỏi.

– Phần mềm cho phép in ra máy in toàn bộ hoặc một phần danh sách câu hỏi có trong CSDL để kiểm tra hoặc lưu trữ.

– Phần mềm hỗ trợ việc chuyển nhập tự động danh sách câu hỏi từ DOC hoặc DOCX files. Tính năng vô cùng hữu ích này sẽ làm giảm nhẹ công việc nhập dữ liệu trong trường hợp nhà trường hoặc giáo viên đã nhập từ trước câu hỏi.

– Phần mềm cho phép nhập câu hỏi trực tiếp từ một cửa sổ Text Editor hoàn toàn tương tự như một trình soạn thảo văn bản hoàn chỉnh. Trong cửa sổ nhập dữ liệu này người dùng có thể thực hiện các chức năng chuyển đổi dữ liệu câu hỏi dễ dàng với các tệp văn bản dạng DOC, DOCX hoặc PDF. Tính năng rất mạnh này sẽ giúp GV hoàn toàn dễ dàng và thuận tiện trong công việc nhập dữ liệu câu hỏi của mình.

– Việc chuyển nhập câu hỏi từ các tệp DOC, DOCX hoặc từ cửa sổ Text Editor có tính năng tự động phân tích và phân loại nội dung câu hỏi khi chuyển nhập. Tính năng này cho phép phần mềm tiến hành chuyển nhập câu hỏi gần như tự động hoàn toàn, giảm nhẹ đáng kể công sức nhập dữ liệu câu hỏi của giáo viên và các nhà trường.

– Với Bộ Ngân hàng dữ liệu đã nạp đủ câu hỏi, phần mềm sẽ cho phép thực hiện chức năng khởi tạo các ĐỀ KIỂM TRA (qbt file) dựa trên bộ câu hỏi này. Việc tạo đề kiểm tra được tiến hành theo nhiều bước dưới sự quan sát và kiểm soát chặt chẽ của giáo viên. Giáo viên được quyền can thiệp trực tiếp vào việc chọn từng câu hỏi cho Test này. Mỗi đề kiểm tra sẽ là một tệp trên đĩa (dạng *.qbt) với kích thước nhỏ, gọn, dễ dàng sao chép từ máy tính này sang máy tính khác.

– Phần mềm cho phép khởi tạo ĐỀ KIỂM TRA theo 2 kiểu: theo tỷ lệ phần trăm kiến thức và theo Sơ đồ Test. Mô hình kiến tạo Đề Kiểm Tra theo bảng tỷ lệ phần trăm kiến thức phù hợp với thông lệ quốc tế; mô hình theo Sơ đồ Test phù hợp với mô hình mẫu đề kiểm tra của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

– Phần mềm có chức năng tổ chức thông tin và kiến tạo các Mẫu đề kiểm tra bên trong các CSDL ngân hàng câu hỏi. Mô hình Mẫu đề kiểm tra đóng vai trò như các bộ khung hay ma trận đề cho trước, từ các Mẫu đề kiểm tra này các giáo viên sẽ rất nhanh chóng tạo các đề kiểm tra chỉ trong vài giây, rất thuận tiện.

– Ngoài hai hình thức tạo đề kiểm tra đã nêu trên, phần mềm iQB còn hỗ trợ việc khởi tạo đề kiểm tra nhanh theo các Mẫu Đề Kiểm Tra đã được khởi tạo từ trước. Mô hình Mẫu đề kiểm tra là một tính năng đặc biệt mạnh của bộ phần mềm iQB.

– Các đề kiểm tra sau khi được khởi tạo sẽ tồn tại độc lập hoàn toàn với CSDL ngân hàng câu hỏi gốc, được phép sao chép, vận chuyển từ máy tính này sang máy tính khác. Như vậy bộ phần mềm iQB có thể coi như một công cụ độc lập dùng để kiến tạo và làm việc với các bộ dữ liệu chính như CSDL ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra.

– Các đề kiểm tra có thể đặt chế độ bảo mật bằng mật khẩu bảo đảm độ an toàn bảo mật dữ liệu nếu TEST này được dùng như một đề kiểm tra chính thức trong nhà trường. Chỉ có giáo viên, BGH nhà trường mới có quyền xem và thay đổi mật khẩu của các Test này.

– Tất cả các đề kiểm tra sau khi đã khởi tạo đều có thể in ra giấy theo các khuôn dạng khác nhau đề học sinh có thể làm bài trong phòng học truyền thống. Nếu có nhu cầu trang trí, chỉnh sửa, phần mềm cho phép chuyển Test này sang dạng DOC hoặc DOCX files để nhà trường có thể dùng trình soạn thảo WORD sửa lại theo ý muốn trước khi in ra giấy.

– Với các đề kiểm tra là trắc nghiệm (toàn bộ các câu hỏi là trắc nghiệm), phần mềm có khả năng cho học sinh thực hiện việc Kiểm tra trực tiếp trên máy tính và chấm điểm tại chỗ tự động. Chức năng này được gọi là Test Online. Với chức năng đặc biệt này, phần mềm đã thực hiện được toàn bộ chức năng cơ bản nhất của các công việc liên quan đến ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra.

– Khi tiến hành kiểm tra trực tuyến theo một đề kiểm tra cho trước, phần mềm sẽ tự động chấm điểm theo barem đã cài sẵn trong từng Test và kết quả kiểm tra được đưa ra tự động trong một tệp logfile. Với chức năng này, các nhà trường hoàn toàn có thể tiến hành việc kiểm tra kiến thức học sinh trong một phòng học với máy tính kết nối mạng nội bộ. Giáo viên hoặc Ban giám hiệu sẽ là người cấp đề cho học sinh, khi làm bài xong, điểm số sẽ được cập nhật ngay lập tức trong máy tính của giáo viên.

– Phần mềm iQB hỗ trợ 3 kiểu Kiểm tra trực tuyến, đó là các kiểu kiểm tra:

+ Kiểm tra chuẩn (Standard Test): là kiểu kiểm tra chính thức của phần mềm dành cho việc kiểm tra chính thức được tiến hành ở lớp cũng như ở nhà của học sinh. Học sinh được phép làm các câu hỏi bất kỳ, được phép xem lại câu đã làm, được phép sửa cho đến khi kết thúc giờ hoặc cho đến khi nộp bài.

+ Kiểm tra nhanh (Quick Test): là hình thức kiểm tra trong đó chỉ được phép làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối với thời gian bị khống chế cho từng câu hỏi.

+ Kiểm tra mở (Open Test): là hình thức kiểm tra dành cho tập thể, trong đó cũng chỉ được phép làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối, tuy nhiên với thời gian làm bài không hạn chế. Học sinh có quyền xem gợi ý, kiểm tra tại chỗ xem mình làm đúng hay chưa và tự điều khiển quá trình làm bài kiểm tra của mình.

– Một chức năng quan trọng đặc biệt nữa của phần mềm là khả năng xáo trộn thứ tự câu hỏi và phương án trả lời câu hỏi của đề kiểm tra, cho phép từ một đề kiểm tra gốc khởi tạo ra nhiều đề kiểm tra tương đương khác. Khi trộn câu hỏi và sinh đề tương đương phần mềm lập tức tạo ra bảng đáp án chi tiết của tất cả các đề kiểm tra được khởi tạo, hỗ trợ tối đa qui trình kiểm tra thực tế tại các nhà trường.

– Ngoài chức năng khởi tạo đề kiểm tra từ ngân hàng câu hỏi, phần mềm còn cho phép khởi tạo, nhập và điều chỉnh trực tiếp các đề kiểm tra. Tính năng này cho phép các giáo viên có thể chủ động tạo lập các đề kiểm tra ngay cả trong trường hợp chưa có Ngân hàng câu hỏi.

– Với các đề kiểm tra đã khởi tạo, phần mềm cho phép chỉnh sửa từng câu hỏi, cho phép tách, ghép các đề kiểm tra. Phần mềm cũng cho phép chuyển nhập tự động các câu hỏi đã nhập trong DOC file vào đề kiểm tra.

– Với các CSDL ngân hàng câu hỏi, phần mềm cho phép dễ dàng xuất và chuyển nhập câu hỏi từ CSDL này sang CSDL khác. Chức năng này sẽ cho phép các nhà trường và giáo viên dễ dàng chia sẻ, cho, chuyển nhượng dữ liệu câu hỏi cho nhau, thực hiện việc tách, ghép ngân hàng câu hỏi. Với chức năng này các nhà trường, các Sở, Phòng giáo dục và đào tạo dễ dàng thực hiện chức năng quản lý các ngân hàng câu hỏi, cung cấp và thu thập dữ liệu câu hỏi từ các nguồn thông tin khác nhau.

– Một tính năng đặc biệt nữa của phần mềm iQB 3.0 là chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp theo đề kiểm tra. Sau khi đề kiểm tra được phát cho học sinh làm bài trên giấy, giáo viên sẽ nhập thông tin làm bài của học sinh và phần mềm sẽ chấm bài tự động cho học sinh. Tính năng này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các nhà trường trong việc dùng phần mềm chấm bài kiểm tra thay cho việc phải chấm bằng tay.

– Bộ phần mềm iQB 5.0 được phát hành theo 7 đóng gói khác nhau phục vụ các nhu cầu khác nhau của các Sở, Phòng, nhà trường và giáo viên trên địa bàn toàn quốc. Các phần mềm được đóng gói phát hành bao gồm:

iQB Leo 5.0 là bản chính thức, đầy đủ nhất của phần mềm iQB. Bản này dành cho các nhà trường, các Sở, Phòng Giáo dục & Đào tạo. Phần mềm iQB Leo 5.0 được phát hành theo cơ chế lấy mã theo từng máy tính. Có 3 bản khác nhau của phần mềm này.

– Bản dành cho các Sở, Phòng và các nhà trường phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT).

– Bản dành cho Phòng Đào tạo của các Nhà trường Đại học, Cao đẳng.

– Bản dành cho các Khoa, Bộ môn trong các Nhà trường Đại học, Cao đẳng.

iQB Cat 5.0 bản Đầy đủ (Full Edition) là phiên bản đặc biệt với nhiều tính năng đặc biệt dành cho các giáo viên sử dùng với mục đích cá nhân của mình. Phiên bản này được phát hành theo cơ chế lấy mã theo từng máy tính.

iQB Cat 5.0 bản Cơ sở (Basic Edition) là phiên bản được thiết kế dành riêng cho giáo viên sử dụng để khởi tạo và làm việc với CSDL ngân hàng câu hỏi của riêng mình. Đây là phiên bản phần mềm iQB với tính năng tối thiểu, gọn nhẹ nhất dành cho cá nhân sử dụng.

iTester Pro 5.0 là bản dùng cho các nhà trường tổ chức các kỳ kiểm tra trực tuyến chính thức trong nhà trường. Phát hành miễn phí.

iTester 5.0 là bản dùng cho học sinh tại gia đình. Phát hành miễn phí.

iTestMixer 5.0 là bản phần mềm dùng để xáo trộn câu hỏi của các đề kiểm tra. Phát hành miễn phí.

iTQMaker 5.0 là bản phần mềm cho phép khởi tạo đề kiểm tra nhanh theo mẫu đề kiểm tra trong các CSDL ngân hàng câu hỏi cho trước. Phát hành miễn phí.

– Tóm lại iQB 5.0 là một bộ phần mềm hoàn chỉnh bao gồm nhiều module độc lập phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau trong nhà trường: từ Ban Giám Hiệu, Giáo viên bộ môn đến từng Học sinh và Gia đình học sinh. Toàn bộ công việc lưu trữ kho ngân hàng câu hỏi, kiến tạo và quản lý các đề kiểm tra cho đến việc xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra, kiểm tra trực tiếp trên máy tính, chấm bài trực tiếp, in ấn đề kiểm tra đều có thể thực hiện được bởi phần mềm. Các CSDL ngân hàng câu hỏi và Đề kiểm tra đều là các tệp độc lập, có thể dễ dàng sao chép, chia sẻ, vận chuyển, tách ghép tạo nên một môi trường thông tin khép kín trên mạng máy tính ở gia đình, mạng nội bộ LAN hay mạng Internet. Rõ ràng iQB 5.0 là một giải pháp ứng dụng CNTT hoàn chỉnh, hữu hiệu trong nhà trường trong công việc HỌC và DẠY của giáo viên.

Link Download

Bạn nào có nhu cầu test thử, vui lòng gửi đủ 4 thông  tin:

Mình sẽ cấp key để các bạn test!

Posted 26/06/2011 by phamhqthanh in PM Giáo Dục

15 responses to “Phần mềm iQB 5.0 – Ngân hàng đề thông minh

Subscribe to comments with RSS.

 1. Hehe. Bác Thanh nay lại thịt soft giáo dục rùi. Cái này em tìm được lâu rùi, nhưng không code được keygen như bác. Tìm cũng nhanh.
  Nhưng cũng dùng cách này tìm phần mềm quả lí nhà trường schoolassit 5.1http://hoanggia.org/Download.aspx?ResourceID=9 thì lại không được. Phần mềm này cộng điểm, nhập điểm cho giáo viên thì hết sức trên cả tuyệt vời. Đến kì nhập điểm thì giáo viên nào cũng phải dùng. Ngày xưa bác caothanhlam cũng lam bản path cho phiên bản 3.4. cong bản này thì chịu.Rất mong chờ bác Thanh.

 2. Uh. Mình là giáo viên dạy hóa, cùng đồng nghiệp với Gacon_it đó.không phải công nghệ thông tin, nhưng ham học hỏi, rất may được gặp các cao thu như bác. Bác cho em code bang visuabasic của cái phần tự viết keygen em nghiên cứu với. Chờ tin bác

  • Mình cũng là nghiệp dư thui, rảnh lúc nào nghiên cứu lúc đó, chả cao thấp gì đâu. Quan trọng là tìm ra thuật toán, còn build thành keygen thì dùng ngôn ngữ nào cũng được, miễn là có hỗ trợ hàm tương ứng thui, nhiều bác vẫn làm bằng excel vẫn được mừ!

 3. thanx anh

 4. anh nhớ làm em cái tut nhé
  🙂

 5. Bác Thanh ơi, em tìm được key của nó lâu rồi, chưa biết code keygen, vb6 cúng chưa thạo . em thử demo bác xem, co chi bác bày cho em với nhé
  http://www.mediafire.com/?o75vu64u82oiudy
  cám ơn bác nhé

 6. Bác Thanh ơi!
  Luộc tiếp mấy cái này giúp em với.
  http://www.dangsoftware.com/store.htm

 7. Chào bác Thanh, bác hướng dẫn anh em tìm key phần mềm MRTEST 5.0 http://www.mediafire.com/?yqc0as27lw7wwsq bằng winhex cho tụi em với.Em tìm nhưng cứ bị thiếu kí tự.
  key của nó có dạng : xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx
  cám ơn bác

 8. CÁI mrTEST 5.0 NÀY BÁC CÓ NGHIÊN CỨU KHÔNG GIÚP MÌNH VỚI

 9. ban thanh có thể cho mình key duoc khong

  minh xin key cua phan mem nay voi
 10. Bạn Thanh can HD mình tìm anh này đi iQB Cat 5.0 minh GV lý nên rất cần. bạn gởi qua meo đi. Thank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  email: trungly13@gmail.com

 11. mình cũng ra trường đi làm ( dạy môn Hóa dành cho hệ bổ túc), nhưng mình cũng mờ tịt về CNTT
  Cũng hơn 1 tuần mình nghiên cứu cách crack iQB Leo 5.0 bằng W32Dasm 8 và Winhex, nhưng 1 thân lặn lội không thành nên đành chăm sự nhờ củ topic giúp đỡ mình trong giai đoạn này. MÌnh chân thành cảm ơn, mong bạn giúp mình nha

  Dương Tiến Thảo
 12. Bác Thanh không còn quản lý topic này nữa đâu, vô vọng thôi các bạn.
  vả lại mấy phần mềm này chỉ có nhà trường dùng thôi.
  hãy để cho tác giã sống với!

 13. “Bác Thanh không còn quản lý topic này nữa đâu, vô vọng thôi các bạn.
  vả lại mấy phần mềm này chỉ có nhà trường dùng thôi.
  hãy để cho tác giã sống với”
  mình ủng hộ tinh thần của bạn nhưng tác giả vẫn sống đều đều đó thôi, chứ đã die đâu mà, hiiiiii
  vậy bạn giúp mình y 01667904753

  Dương Tiến Thảo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: