Archive for the ‘Fast Accounting’ Category

Fast Accounting 10.1 R5 ( 27/05/2011)   307 comments


Link down bộ cài cho mọi người tham khảo

Download Setup Fast Accounting 10.1R05 (27/05/2011)

Tên đăng nhập: ABC, mật khẩu: để trống.

Posted 02/06/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Phần mềm kế toán xây dựng Fast Construction 10.1R3   25 commentsPhần mềm kế toán xây dựng Fast Construction phiên bản: 10.1R3 phát hành ngày 09/09/2010.

 Chúc các bạn thành công!

Posted 24/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản: 10.1R3 phát hành ngày 09/09/2010   26 comments


Phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản: 10.1R3 phát hành ngày 09/09/2010.

Download Fast Accounting 10.1R3 (09/09/2010)
Nhập tên người dùng: ABC
Mật khẩu: bỏ trống


Khi thành công sẽ được màn hình như sau:

Posted 24/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

FAST PHARMACY 10.1R3 (09/09/2010)   1 comment
FAST ACCOUNTING FOR PHARMACY 10.1 R3

Trong xu thế phát triển không ngừng của khoa
học kỹ thuật, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động
của doanh nghiệp nhằm tăng tính kinh tế và tính hiệu quả đang được triển
khai ngày càng rộng rãi. Ngành dược với rất nhiều yêu cầu quản trị
chuyên biệt và đòi hỏi phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định rất khắt
khe của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới thì việc có một hệ thống quản lý
toàn diện có ý nghĩa vô cùng to lớn.Công ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp
Fast đã triển khai xây dựng hệ thống cung cấp thông tin kế toán tài
chính cho nhiều công ty dược khác nhau trên cả nước. Với chiến lược phát
triển sản phẩm theo hướng xây dựng giải pháp phù hợp theo ngành nghề,
trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai cho nhiều khách
hàng là các công ty dược, phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm chuyên
ngành - Công ty cổ phần phần mềm QLDN Fast đã xây dựng giải pháp kế toán
chuyên ngành dược - Fast Accounting for Pharmacy.Phần mềm Fast Accounting for Pharmacy có
những phân hệ sau :

 1. Hệ thống
 2. Kế toán tổng hợp
 3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay
 4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 6. Quản lý kho (dành cho thủ kho)
 7. Kế toán hàng tồn kho
 8. Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ
 9. Báo cáo chi phí theo tiểu khoản, khoản mục
 10. Giá thành sản xuất liên tục
 11. Giá thành sản xuất theo đơn hàng
 12. Báo cáo thuế
 13. BCQT theo các trường tự do
 14. BCQT theo thời gian
 15. BCQT theo ĐVCS
 16. Thuế thu nhập cá nhân

Khi triển khai hệ thống thông tin quản lý cho
một khách hàng mới, giải pháp chuyên ngành sẽ phù hợp với đặc thù của
ngành giúp giảm thiểu những sửa đổi về chương trình, giảm thiểu thời
gian triển khai, nhanh chóng đưa hệ thống vào vận hành, sớm phát huy
hiệu quả cho doanh nghiệp.

Quy trình trong Công ty Dược phẩmDược phẩm là một loại hàng hóa rất đặc
biệt bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống của người sử
dụng. Do vậy, việc sản xuất và kinh doanh dược phẩm phải tuân thủ những
quy định khắt khe của Bộ y tế và các tiêu chuẩn thực hành tốt của Tổ
chức y tế thế giới (GPs).
Các tiêu chuẩn thực hành tốt của Tổ
chức y tế thế giới WHO bao gồm:

 • Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất
  thuốc (GMP – Good Manufactoring Practices)
 • Tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản
  thuốc (GSP – Good Storage Practices)
 • Tiêu chuẩn thực hành tốt kiểm
  nghiệm thuốc (GLP – Good Laboratory Practices)
 • Tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối
  thuốc (GDP – Good Distribution Practices)
 • Tiêu chuẩn thực hành nhà thuốc tốt
  (GPP – Good Pharmacy Practices)

Trên cơ sở quy trình của Công ty Dược
phẩm, phần mềm Fast Accouting for Pharmacy được thiết kế để có thể đáp
ứng được những yêu cầu của các loại hình công ty Dược bao gồm cả Công ty
sản xuất Dược phẩm và Công ty thương mại Dược phẩm.

Link tải về: Setup Fast Pharmacy 10.1R3 (09/09/2010)


Chúc các bạn thành công!

Posted 24/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Fast Accounting phiên bản: 10.1R2   14 comments


Phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản: 10.1R2 phát hành ngày 24/08/2010.
Bản quyền: Công ty Cổ phần Phần Mềm Fast
Download Fast Accounting 10.1R2 (24/08/2010)

Nhập tên người dùng: ABC
Mật khẩu: bỏ trống

Khi thành công sẽ được màn hình như sau:

Chúc các bạn thành công!

Posted 24/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Phần mềm kế toán chuyên ngành xây dựng: Fast Accounting for Construction 10.0   6 comments


Phần mềm kế toán Fast Construction phiên bản: 10.0Bản quyền thuộc: Công ty Cổ phần phần mềm Fast Năm 2009 FAST bắt đầu nghiên cứu và xây dựng sản
phẩm kế toán chuyên ngành xây dựng trên cơ sở phân tích yêu cầu khách
hàng, các nghiệp vụ đặc thù của công ty trong lĩnh vực xây dựng, Trên
thực tế, qua khảo sát các công ty xây dựng lớn sử dụng phần mềm Fast
Accounting còn nhiều công đoạn kế toán phải xử lý bên ngoài phần mềm,
trong đó có  các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến đặc thù ngành xây dựng
mà phần mềm cơ bản chưa đáp ứng được. Vì vậy trên cơ sở các phần mềm
được viết riêng cho các công ty xây dựng kết hợp với quá trình nghiên
cứu khách hàng, các tài liệu chuyên ngành, Fast đã cho ra đời  phần mềm
kế toán chuyên ngành xây dựng – Fast Construction Accounting 2010 là bản
đầu tiên của nhóm sản phẩm chuyên ngành.

Phần mềm Fast Construction Accounting 2010 có
những phân hệ sau :

 1. Kế toán tổng hợp
 2. Kế toán vốn bằng tiền
 3. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 4. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 5. Kế toán hàng tồn kho
 6. Kế toán chi phí, giá thành vụ việc công trình xây dựng
 7. Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Khi triển khai phần mềm mới Fast Contruction
Accounting 2010 cho khách hàng hoạt động trong ngành xây dựng, giải pháp
chuyên ngành xây dựng này  sẽ phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, giảm
thiểu những sửa đổi về chương trình, giảm thiểu thời gian triển khai,
nhanh chóng đưa hệ thống vào vận hành, sớm mang lại hiệu quả cho doanh
nghiệp.
Nhập tên người dùng: ABC
Mật khẩu: bỏ trống


Khi thành công sẽ được màn hình như sau:

Chúc các bạn thành công!

Posted 23/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Phần mềm kế toán Fast Accounting 10.0   2 comments


Phần mềm kế toán Fast Accounting 10.0

Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần phần mềm Fast

Download Fast Accounting 10.0 SP2

Đăng nhập: User: ABC, Mật khẩu: bỏ trống


Chúc các bạn thành công!

Posted 22/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting

Fast Accounting for Construction 10.2 14-03-2011   15 comments


Năm 2010, Công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp lần đầu tiên cho ra đời dòng sản phẩm kế toán chuyên ngành xây dựng, đây là sự đổi mới có tính chất quyết định khi các phần mềm kế toán trên thị trường hầu hết đều được phát triển cho tất cả các doanh nghiệp mà chưa tính đến những đặc điểm riêng của kế toán theo ngành. Trong suốt hơn một năm qua, Fast Accounting for Construction 10.1 với các tính năng ưu việt được ứng dụng thành công trên nhiều doanh nghiệp xây lắp. Đi cùng với sự phát triển của doanh nghiệp và giữ vững mục tiêu đem lại giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng. Tháng 3 năm 2011, Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm chuyên ngành Công ty phần mềm QLDN FAST tiếp tục cho ra đời phiên bản thứ hai, Fast Accounting for Construction 10.2 là sản phẩm chuyên ngành được phát triển dựa trên phiên bản 10.1. Cùng với việc đưa vào hai phân hệ: Quản lý kinh doanh bất động sản và Quản trị dòng tiền, FA. CONS 10.2 đáp ứng được hầu hết các nghiệp vụ đặc thù liên quan đến quá trình xây dựng, đầu tư, quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành xây dựng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị đầy đủ, kịp thời và chính xác. Bên cạnh việc kế thừa và nâng cấp các tính năng của phiên bản FA.CONS 10.1, phiên bản 10.2 còn cập nhật đầy đủ các thông tư, nghị định mới nhất của Bộ tài chính.
Vấn đề quản lý giá thành xây dựng theo dự toán đã được áp dụng từ lâu, tuy nhiên kế toán vẫn phải làm thủ công mất nhiều thời gian và công sức. Phiên bản FA.CONS10.2 nâng cấp tính năng hỗ trợ người dùng quản lý chi phí xây lắp thông qua dự toán từ bản 10.1. Trong phiên bản 10.2 khi cần cập nhật dự toán vào chương trình làm căn cứ ghi nhận các chi phí phát sinh thực tế, người sử dụng có thể đưa trực tiếp bảng dự toán từ Excel vào chương trình bằng các thao tác cắt dán dữ liệu đơn giản theo mẫu có sẵn, chương trình sẽ tạo mã dự toán tự động, tiết kiệm thời gian nhập liệu cho kế toán so với bản 10.1. Các báo cáo trong phần dự toán cũng được hoàn thiện trong phiên bản này, từ báo cáo theo dõi chi tiết từng dự toán cụ thể, đến các báo cáo tổng hợp về dự toán cho tất cả các công trình, dự án theo cấu trúc hình cây quen thuộc.

Tếp đến, sau quá trình nghiên cứu triển khai trực tiếp cho các khách hàng xây dựng, phiên bản 10.2 hoàn thiện và thêm mới các báo cáo tiện dụng trong phân hệ Quản lý vụ việc công trình. Với phiên bản 10.1, người sử dụng đã có rất nhiều lựa chọn khi cần tổng hợp và phân tích các dữ liệu liên quan đến hoạt động xây lắp và đầu tư, thì với bản 10.2, kế toán sẽ có thêm các báo cáo theo dõi doanh thu đã xuất hóa đơn cho từng công trình, quá trình thanh toán theo đợt với chủ đầu tư và khách hàng tương ứng với khối lượng công trình đã nghiệm thu. Đồng thời các báo cáo sẵn có của phiên bản trước cũng được nâng cấp cho phù hợp với yêu cầu của kế toán chẳng hạn như Bảng cân đối phát sinh tài khoản cho phép bù trừ hoặc không bù trừ số dư công nợ khách hàng theo từng vụ việc.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành xây dựng hiện nay ngày càng đa dạng, phong phú. Trong đó, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản là một phân khúc mới với những đặc điểm riêng, vừa mang tính chất sản xuất, vừa mang tính chất thương mại. Phần sản xuất là quá trình hình thành nên giá trị bất động sản bao gồm các khâu nghiên cứu, khảo sát, giải phóng mặt bằng và xây dựng tạo nên giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Phần thương mại là quá trình quản lý mua bán các sản phẩm bất động sản của doanh nghiệp. Hai quá trình này có thể diễn ra song song cùng lúc hoặc tách rời gây khó khăn cho kế toán xây dựng khi xác định giá thành, giá bán cũng như việc quản lý sản phẩm, hợp đồng, công nợ đối với bất động sản. Vì vậy FA. CONS 10.2 thiết kế một phân hệ riêng hỗ trợ kế toán trong việc quản lý mảng kinh doanh bất động sản đầy màu sắc này.

Để theo dõi và kiểm soát số lượng các sản phẩm bất động sản hình thành và được bán ra trong doanh nghiệp, chương trình bổ sung thêm các thông tin có tính đặc thù trong hợp đồng, đơn hàng nhà đất bao gồm: diện tích, giá bán, số nhà, số tầng, số lô, diện tích xây dựng, thông tin chuyển nhượng hợp đồng và thời hạn thanh toán theo các giai đoạn. Khi tính giá thành sản phẩm bất động sản, FACONS 10.2 cho phép kế toán lựa chọn kết chuyển chí phí theo đơn giá xây dựng hoặc theo tỷ lệ thu tiền làm căn cứ phù hợp cho việc lên báo cáo giá thành và báo cáo quản trị. Hệ thống báo cáo trong phân hệ kinh doanh bất động sản đầy đủ và chi tiết gồm báo cáo quản lý các hợp đồng mua bán nhà đất, báo cáo chuyển nhượng và sở hữu nhà, báo cáo công nợ cho từng căn hộ, biệt thự, thửa đất, báo cáo tổng hợp doanh thu và thanh toán. FACONS 10.2 lần đầu tiên đưa vào báo cáo quản lý công nợ theo mã sản phẩm bên cạnh việc quản lý công nợ theo khách hàng hoặc hợp đồng như các phiên bản trước. Hóa đơn bán hàng bất động sản được thiết kế phù hợp với quy định, trong đó tách riêng giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, tách riêng phần chịu thuế và không chịu thuế GTGT.
Bên cạnh đó, phần mềm FA.CONS 10.2 còn hỗ trợ khách hàng nâng cao tính năng quản trị trong kinh doanh bất động sản bằng việc cung cấp các báo cáo tổng thể với cách nhìn trực quan, sinh động giúp ích trong quá trình bán hàng, theo dõi công nợ, theo dõi thu tiền, xuất hóa đơn…

Nguồn tiền luân chuyển trong các doanh nghiệp xây dựng có lúc dư thừa lại có lúc thiếu hụt sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, giảm hiệu quả sử dụng vốn. Bởi vậy, để quản lý dòng tiền, các doanh nghiệp cần lên kế hoạch chi tiết dự báo luồng tiền vào ra trong kỳ. FACONS10.2 bổ sung thêm phân hệ Quản trị dòng tiền, phân hệ này lấy dự liệu trực tiếp từ các phân hệ khác như phân hệ Kế toán mua hàng, bán hàng, phân hệ Quản lý kinh doanh bất động sản và Kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi lên kế hoạch dòng tiền. Kế toán chỉ cần cập nhật dữ liệu đầu vào một lần, chuơng trình sẽ tự động tính toán và lên các báo cáo thu chi theo tuần, theo tháng, theo năm.
Trong phân hệ Quản trị dòng tiền chương trình sẽ tự động tạo các mã dự báo dòng tiền gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra. Dòng tiền phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng và hợp đồng nhà đất được tính toán từ phần hợp đồng của chương trình thông qua các giai đoạn thanh toán. Tương tự dòng tiền phát sinh từ các hóa đơn lẻ được dự báo thông qua hạn thanh toán trên hóa đơn, tiếp đến là các khế ước vay với các giai đoạn giải ngân, trả nợ, và số tiền lãi được tính toán theo số dư khế ước, chương trình sẽ tính lãi theo tháng, nhập gốc vào cuối tháng cho khế ước vay hoàn toàn tự động. Bên cạnh việc tạo tự động các mã dự báo tiền vào ra, kế toán có thể tự cập nhật thêm dự báo dòng tiền thông qua chức năng tạo mã “Khác” trong phân hệ một cách linh hoạt theo nhu cầu. Hệ thống các báo cáo với kết cấu đa dạng, đa chiều, báo cáo xoay theo nhiều mẫu khác nhau cho phép kế toán tiếp nhận các thông tin về dòng tiền theo nhiều cách, đồng thời cũng dễ dàng hơn trong việc giải trình, làm căn cứ để kiểm soát dòng thu chi trong doanh nghiệp, thuận tiện cho việc điều chỉnh và kết xuất thành báo riêng của doanh nghiệp.
Sau khi đã lên được Báo cáo dự báo thu chi, khi kế toán cập nhật các dữ liệu thu chi thực tế trong kỳ, FACONS 10.2 với các tính năng thông minh tự động cho phép lên báo cáo so sánh dòng tiền thu chi thực tế đối với các hợp đồng, hóa đơn, khế ước mà người sử dụng không cần nhập mã dự báo. Các báo cáo chi tiết và tổng hợp so sánh số tiền thực chi, thực thu và số tiền trong dự báo sẽ cho kế toán một cái nhìn toàn diện về hoạt động thu chi của doanh nghiệp, biết được khoản thu chi nào chưa thực hiện được trong kỳ, lượng tiền thừa thiếu do mất cân đối thu chi, và là cơ sở để hoàn thiện dự báo vào các năm sau. Phân hệ quản trị dòng tiền trong phiên bản 10.2 là bước đột phá mới của phần mềm kế toán chuyển ngành xây dựng, cho phép tạo mối liên kết trực tiếp giữa các dữ liệu kế toán và các báo cáo có tính chất quản trị tài chính rất hữu ích và thiết thực với mỗi doanh nghiệp.

Bên cạnh các tính năng mới theo hướng phù hợp nhất cho doanh nghiệp FA.CONS 10.2 còn có thêm các tiện ích khác giúp kế toán thực hiện các thao tác hiệu quả hơn khi nhập liệu và tính toán. Tính năng đánh lại số chứng từ tự động được nâng cấp so với bản 10.1, chương trình không chỉ đánh lại số tự động toàn bộ các chứng từ nhập liệu mà còn sắp xếp một cách khoa học các dữ liệu liên quan đến tiền mặt, tiền gửi nhằm tránh trường hợp quỹ bị âm tại một thời điểm trong ngày. Tiện ích từ phiếu thu loại 8 là phiếu thu tiền không hạch toán, nhưng vẫn cho phép theo dõi công nợ theo khách hàng và giai đoạn thanh toán. Phiếu thu loại 8 được sử dụng để thu tiền chi tiết theo khách hàng mà không làm ảnh hưởng đến các báo cáo thu chi tiền mặt, khi việc thu tiền diễn ra liên tục thường xuyên tạo nên quá nhiều dòng không cần thiết trên sổ sách. Đối với vấn đề in hóa đơn đầu ra, phần mềm cho phép NSD tùy chọn hình thức Đặt in hay Tự in, đảm bảo các hóa đơn được in ra đúng mẫu và an toàn trong bảo mật.
FA CONS 10.2 là phiên bản dành riêng cho kế toán xây dựng, hướng tới việc hoàn thiện và tối ưu hóa các tính năng theo đặc điểm ngành, là công cụ hữu hiệu trợ giúp kế toán và các bộ phận quản lý trong việc ghi nhận và tổng hợp thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh ngành xây dựng.
Download here

Code:Posted 17/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting, Kế toán

FAST ACCOUNTING 2006   74 comments


Phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản: 2006
(Dành cho các sinh viên đang thực tập hoặc mới ra trường)
Bản quyền: Công ty Cổ phần Phần Mềm Fast
  • Nhập tên người dùng: ABC
  • Mật khẩu: bỏ trống


  Khi thành công sẽ được màn hình như sau:Chúc các bạn thành công!

Posted 16/04/2011 by phamhqthanh in Fast Accounting, Kế toán

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 100 other followers